Nhà Thuốc Trường Thọ luôn muốn đa dạng hoá sự lựa chọn cho khách hàng, chính vì thế, ngoài cung cấp các sản phẩm về thuốc uống ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm thuốc ngoài da. Các vết thương ngoài da như: Vết trầy, muỗi đốt,… cũng sẽ rất nguy hiếm nếu không được xử lý đúng cách.

Menu