Nhằm đa dạng hoá nhu cầu của khách hàng, hơn thế nữa là cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, chính vì thế, ngoài những mặt hàng về thuốc Tây ra, Nhà Thuốc Trường Thọ đã bổ sung thêm những mặt hàng thuốc đông dược.

Menu