Chính sách đổi trả thuốc

1. Các trường hợp không hỗ trợ đổi trả nguyên giá trị trên hóa đơn sau giảm giá/khuyến mại:

  • Đơn hàng dự án.
  • Đối với những mã sản phẩm không xác định được tính nguyên vẹn (đóng gói không có Garanti hoặc đã tháo garanti/ tem niêm phong đóng gói) sản phẩm dạng viên rời, nước (VD: Dạng xịt, …), cream (VD: Dạng bôi …) thuốc viên bán lẻ (Không vỉ, không hộp).
  • Sản phẩm được khuyến mại.
  • Hàng lạnh, hàng tiêm chích.
  • Hàng đặt riêng theo yêu cầu của khách hàng.
  • Đơn hàng quá 30 ngày.

Lưu ý:

  • Đổi/trả 30 ngày dành cho khách hàng có thông tin số điện thoại trên hoá đơn hoặc giữ lại hoá đơn khi mua hàng để phục vụ tra cứu. Vì vậy, mọi người khuyến khích khách để lại số điện thoại nhé vì trường hợp giữ lại hoá đơn cũng thấp!!
  • Từ ngày thứ 31 sẽ không được áp dụng chính sách đổi trả nguyên giá trị trên hóa đơn sau giảm giá/khuyến mại.
  • Các sản phẩm khách muốn đổi trả từ ngày 31 sẽ được xem xét để nhập lại theo dạng hàng bảo hiểm (lấy lại) với giá nhập theo giá mà chủ hay quản lý nhà thuốc phát.

B. Các trường hợp hỗ trợ đổi trả :

Đối với các sản phẩm hàng hóa không nằm trong các trường hợp mục a, Nhà thuốc hỗ trợ đổi trả các sản phẩm được mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn theo giá trị trên hoá đơn sau giảm giá/ khuyến mãi.

Menu